Rusija šią savaitę: Kovos su Greenpeace

 

Rugsėjo 30–spalio 6: Šią savaitę Greenpeace sužinojo Rusijos valdžios tolerancijos ribas.

Rugsėjo 18 d. Greenpeace Arctic Sunrise laivas priplaukė prie Pečioros jūroje pastatytos Prirazlomnaja naftos platformos ir iš jo nuleistomis motorinėmis valtimis keletas aktyvistų pabandė patekti ant platformos.

Rezultatą galima ir pamatyti. Trumpai – juos visus sulaikė Rusijos pasienio tarnyba ir uždarė į kalėjimą Murmanske. Kitą dieną buvo areštuotas ir pats laivas, plaukęs su Olandijos vėliava, su likusia įgulos dalimi.

Ši akcija – tai Greenpeace kampanijos dalis „Išsaugokime Arktiką“. Ja siekiama neleisti prasidėti naftos išgavimui šiame vandenyne. Mat Greenpeace nuomone, tai atrodo maždaug taip:

Visus 30, buvusius tame laive, Rusijos tyrimų tarnyba apkaltino piratavimu. Greenpeace yra įsitikinusi, kad Rusijos pasieniečiai neturėjo teisės įlipti į laivą, o tuo labiau areštuoti žmonių. Pagal Rusijos baudžiamąjį kodeksą piratavimas galimas tik prieš laivą. Jei kokie nors prievartiniai veiksmai vyksta platformoje, tai nebe piratavimas. Juo labiau kol kas smarkiai galima abejoti, kad aktyvistai darė ką nors prievartinio ar gresiančio žmogaus gyvybei ar net platformos saugumui. Lygiai taip pat abejonių kyla, ar Rusija turėjo teisę patekti į laivą, nes šis nebuvo jos teritoriniuse vandenyse. Apie kitus galimus tarptautinės teisės pažeidimus jau išdėstyta čia.

Olandija pagrasino imtis tarptautinio arbitražo procedūrų, kurios numatytos pagal JT Jūrų teisės konvenciją, kad išlaisvintų suimtus aktyvistus.

Žinoma, reikia pripažinti, kad Greenpeace yra kontraversiška organizacija, kovai už savo idėjas taikanti ir mažiau konvencines priemones nei kitos tarptautinės NVO. Pradžiai galima akį užmesti, pavyzdžiui, ir į atskirą Wikipedijos puslapį. Provokacijos, skandalai yra jų duona ir vanduo. Plius stiprus dalies vyriausybių, nekalbant apie pop įžymybes palaikymas. Tad atsakas į jų veiksmus iš tiesų daug papasakoja apie patį taikinį.

Ką? Kol kas sukasi tik vienas paaiškinimas ir vis apie tą patį. Vėl ir vėl bandoma parodyti, kad Rusija saugo savo dalykus, savo erdvę, savo vandenis, kad jai niekas, o ypač “vakarietiškos” vertybes atstovaujančios organizacijos nenurodinės, ką daryti ir ko nedaryti. Rusijos valdžia galės pateikti dar vieną įrodymą savo gyventojams, kad jų šalies niekas nemėgsta, kad ją negarbingai kritikuoja ir institucijos tik dirba savo darbą.

Nuotrauka iš Greenpeace.org

Kol kas komentarų nėra

Leave a Comment

Mes nenaudosime Jūsų el.pašto adreso neatsiklausę.

Mes nenaudosime Jūsų el.pašto adreso neatsiklausę.